Hotline đặt vé

0916.938.889

tư vấn trực tuyến

  • Vé nội địa :0917.35.41.41
  • Vé quốc tế : 0982.718.550
  • Đặt vé online: 0988.907.527
Đại lý vé máy bay HUD3.3 được thành lập theo tinh thần của vào Nghị quyết số  01/NQ- ĐHCĐ ngày 04/01/2013 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần xây lắp và phát triển nhà HUD3.3. Đây là hướng đi sáng suốt, khả thi của ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng cơ bản hiện nay còn tồn tại nhiều cơ hội, thách thức ...
detail

khuyến mãi đặc biệt

anh_5 anh_4 anh_3